Seikoholisti rekisteriseloste – Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. – 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava
 • Seikoholisti ylläpito, sähköpostiosoite: yllapito@seikoholisti.fi
3. Rekisterin nimi
 • Seikoholisti käyttäjärekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
 • Seikoholisti käyttäjien tunnistus
5. Rekisterin tietosisältö
 • Pakolliset tiedot
  • Nimimerkki
  • Salasana
  • Sähköpostiosoite
 • Vapaaehtoiset tiedot
  • Koko nimi
  • Kotisivun osoite
  • Kaupunki/kunta (sijainti)
  • Sukupuoli
  • Syntymäpäivä
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Rekisteriin annetut tiedot näkyvät sivustolla salasanaa ja salaiseksi määriteltyjä tietoja lukuun ottamatta. Luovuttaessaan tiedot Seikoholistille rekisteröity suostuu siihen, että kyseiset tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille. Rekisteröidyillä on mahdollisuus muuttaa ja poistaa yksittäisiä tietoja halutessaan.
 • Seikoholistilla on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten tai palvelun ylläpitäjien käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla ei kuitenkaan pääse näkemään eikä muuttamaan muita salaisia tietoja kuin rekisteröidyn itsensä tietoja. Käyttäjä voi määritellä osan tiedoistaan salaisiksi, jolloin ne eivät näy kaikilta osin muille käyttäjille.